Geluk Gezondheid

Is dagdromen goed voor je?

afwezig , creatief, creativiteit, dagdromen ,dating app , datingapp , dromen , dromerig, fantasie , geheugen , gezond, hersenen , Plekk , wegdromen
Geschreven door Redactie

Dagdromen is zo slecht nog niet!

Heb jij het ook weleens gehad? Je zit in de trein, kijkt door het raam en weet eigenlijk even later niet meer wat je gezien hebt: je was in gedachten bij dat gesprek met die collega. Of je vriendin vertelt over haar zoontje, maar eigenlijk ben je in gedachten bij morgenavond: je hebt een feestje en bent aan het bedenken wie er zullen komen.

Krijg jij weleens het verwijt dat je niet zo moet wegdromen? Trek je er niets van aan, want dagdromen is gezond en functioneel!

Zó werkt dagdromen

Het is een razend interessant onderwerp voor onderzoekers. Er is eigenlijk meer bekend over hóe dagdromen werkt, dan over het waaróm ervan of wat de functie precies is. Sinds het mogelijk is om hersenactiviteit met een scanner te observeren is er veel bekend geworden over hoe dagdromen nu precies plaatsvindt.

Het blijkt dat er twee hersengebieden beurtelings actief zijn. Het ene gebied reageert op directe prikkels uit je omgeving: je hoort of ziet bijvoorbeeld iets. Dit gebied is ook actief als je bewust en gericht bepaalde dingen doet, zoals een gesprek voeren. Het zijn allemaal activiteiten waarbij je gericht een bepaalde taak uitvoert, in interactie met je omgeving.

Maar als je nergens speciale aandacht voor hebt, of niet een bepaalde taak uitvoert, worden andere hersengebieden actief. Kom je tot rust, dan reageer je niet meer op prikkels uit je omgeving, maar komen je interne, onafhankelijke gedachten naar voren. En dat is dagdromen of fantaseren.

Bij dagdromen komen je hersenen dus eigenlijk helemaal niet tot rust. Ze zijn minstens zo actief als wanneer je gericht met iets bezig bent. Het kost dus net zo veel energie als een taak verrichten. Ook als je iets saais doet of je gesprekspartner niet al te boeiend is kun je zomaar wegdromen. De activiteit van je eigen brein is dan interessanter dan wat er om je heen gebeurt.

Maar waarom dagdromen we?

Deze vraag is veel moeilijker te beantwoorden dan de voorgaande en er is dan ook geen definitief antwoord op. Er is een aantal theorieën waarom we dagdromen:

Het zou belangrijk zijn om doelstellingen te realiseren: je dagdroomt regelmatig over situaties die je wilt bereiken. Bijvoorbeeld dat je een partner zou willen hebben of een bepaalde baan najaagt. Dagdromen zou je dan helpen deze doelstelling steeds onder de aandacht te brengen, zodat je de realisatie er van blijft nastreven.

Het kan ook een rol spelen bij de organisatie van ons brein. Zo zijn bijvoorbeeld, op momenten dat je aan dagdromen bent, hersengebieden actief die belangrijk zijn bij probleemoplossend denken. Dagdromen gaat vaak over ‘als…, dan…’-situaties en het doorlopen van deze scenario´s is belangrijk bij het oplossen van een probleem.

Het zou je ook weleens kunnen voorbereiden op de toekomst. Vaak zijn dagdromen toekomstige situaties, en door in gedachten bepaalde situaties te ‘repeteren’ bereid je je voor op deze gebeurtenissen.

Ook is het mogelijk dat dagdromen helpt je herinneringen te organiseren. Soms gaan dagdromen juist over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Bij wetenschappelijk onderzoek zijn verbanden gevonden tussen hoeveel je je herinnert en het soort dagdromen dat je hebt.

Tot slot heeft dagdromen veel verband met je creativiteit. Vaak dagdroom je over denkbeeldige situaties: ‘wat als ik…’ of ‘hoe zou het zijn als ik…’. Dat lijkt weinig praktisch nut te hebben, maar loskomen van de dagelijkse werkelijkheid is belangrijk om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Ook grote wetenschappers als Einstein onderkenden het belang van fantasie voor het doen van ontdekkingen. Dagdromen is dus goed voor je creativiteit en originaliteit.

Is dagdromen dus goed?

Ja! Dagdromen wordt vaak afgedaan als zinloze activiteit. ‘Ze is weer aan het dromen!’ Maar het tegengestelde is dus waar. Dagdromen en fantaseren hebben zeker belangrijke functies, al weet men hier nog niet het fijne van. Bovendien zijn je hersenen tijdens dagdromen minstens zo actief als tijdens het uitvoeren van taken, het zijn alleen ándere delen van je hersenen die op dat moment aan het werk zijn. Dagdromen is dus goed en je bent zeker niet aan het luieren als het doet!

Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen: het is aangetoond dat als iemand gevoelig is voor bijvoorbeeld depressies, dagdromen extra nadruk kan leggen op niet vervulde wensen uit het leven en daarmee juist extra negatieve gevoelens kan opwekken. Ook blijkt dat dagdromen over situaties die heel ver van je af liggen en eigenlijk niet realiseerbaar zijn, je stemming negatief kunnen beïnvloeden.

Gezond dagdromen doe je dus vooral over bereikbare doelen, recente gebeurtenissen of aanstaande plannen. Dan helpen ze je creatief te zijn, problemen op te lossen en je geheugen te organiseren!

Als je eerlijk bent tegenover anderen over wat je wel en niet wilt doen, weten ze wat ze aan je hebben. Lees er meer over in “Leer “nee” zeggen tegen deze dingen om de kwaliteit van je leven verbeteren“.

Over de auteur

Redactie

Schrijf een reactie

X