Alleen leven Werk

Werken of thuis bij de kinderen, wat is beter?

werken of thuis zijn , werken, opvoeding, kind, alleenstaande ouder, dating app, datingapp, financiële situatie, opvoeding, Plekk, thuis zijn, tijd met je kind, werken, Werken beter
Geschreven door Redactie

Werken of thuis bij de kinderen, een bekend dilemma voor velen. Is het belangrijk om ‘er te zijn’ voor je kind? De vraag is relevant voor zowel gezinnen waarin beide ouders aanwezig zijn als voor eenoudergezinnen. Maar sta je er alleen voor, dan is het financieel moeilijker om rond te komen en is werken meestal geen optie, maar een must. Dat is niet alleen zwaar, maar je kunt je ook schuldig voelen dat je er te weinig kunt zijn voor je kind(eren).

Werken is goed voor jou én je kind

Heb jij er voor gekozen om te werken, misschien wel uit pure financiële noodzaak? Dan hoef je je niet meer schuldig te voelen. Want uit een recente studie van de Universiteit van Californië blijkt dat kinderen zich juist beter ontwikkelen als je er voor kiest om te werken en je financiële situatie te verbeteren dan wanneer je de hele dag bij je kind thuis zit. De onderzoeksresultaten dagen het cultureel ingebedde idee uit dat zo veel mogelijk tijd met je kinderen doorbrengen goed voor hen is.

De studie onderzocht gedurende een lange periode hoeveel tijd ouders met hun kind thuis besteedden en wat de impact was op de sociale ontwikkeling en de schoolprestaties van deze kinderen.

Ten eerste bleek dat ouders nu méér tijd met hun kinderen samen zijn dan vroeger. Ouders kunnen hun werk tegenwoordig flexibeler indelen en daarom beter aanpassen aan de agenda’s van hun kinderen. Zo slagen moeders er in om gemiddeld 11-30 uur per week met hun volle aandacht bij hun kinderen te zijn tot hun 11e jaar. Daarna, als de kinderen tieners zijn, lukt het moeders nog steeds om 11-20 uur er volledig voor hen te zijn. Vaders spenderen minder tijd met hun kinderen, maar wel meer dan vroeger.

Tieners hebben de tijd met hun ouders wel nodig

Dat is mooi, lijkt het, ware het niet dat het kennelijk niet per definitie bijdraagt aan een betere ontwikkeling van de kinderen. Ze halen er geen betere cijfers op school door, noch worden ze sociaal competenter of zelfverzekerder. Hier is wel enige nuance nodig. Het blijkt dat vóórdat kinderen tieners worden, extra tijd met ze besteden niet tot significante verbetering in hun ontwikkeling leidt. Maar, wanneer ze in hun tienerjaren zijn, kan het de kinderen wél helpen om hen bijvoorbeeld te behoeden voor drugsgebruik of criminaliteit.

Als jongere kinderen geen baat hebben bij extra aandacht van hun ouders, wat maakt dan wél een verschil voor hun ontwikkeling? Het blijkt dat het inkomen van een gezin een veel grotere invloed op kinderen heeft dan de tijd die je met hen besteedt. Dat geldt voor alle sociale niveaus en inkomensgroepen. De onderzoekers concluderen dus niet dat rijke kinderen zich beter ontwikkelen dan arme kinderen. Ze ontdekten dat binnen elke inkomensgroep extra tijd geen impact heeft, maar wat extra inkomen wel een positieve bijdrage levert op de latere ontwikkeling van kinderen.

Een schuldgevoel is niet nodig

Wat kunnen we leren van dit onderzoek? Het lijkt er op dat in de eerste 10 levensjaren de permanente aanwezigheid en aandacht van een ouder niet noodzakelijkerwijs beter is voor een kind. Het voorbereiden op een zelfstandige rol in de maatschappij is dus niet gebaat bij de permanente aanwezigheid van iemand die alles voor je doet en er altijd is om je te helpen. We kunnen ons voorstellen dat wanneer kinderen veel tijd met andere kinderen doorbrengen in kinderdagverblijf, school en naschoolse opvang, ze socialer en zelfstandiger worden. Daarentegen is het kind gebaat bij een betere financiële situatie binnen het gezin, waardoor het bijvoorbeeld gezonder kan eten en meer sociale activiteiten kan ontplooien.

Juist voor alleenstaande ouders is dit een geruststellende gedachte. Werken en kinderen opvoeden is een zware combinatie, die vaak gepaard gaat met schuldgevoel ten opzichte van de kinderen. En dat is kennelijk helemaal niet nodig! Je bewijst je kind juist een dienst door je financiële situatie te verbeteren en je kinderen niet over te beschermen tijdens de basisschooltijd en daarvoor. Op die manier is werken dus beter voor de opvoeding van je kind dan thuiszitten. En met parttime werken kun je én geld verdienen, jezelf ontwikkelen en sociale contacten met collega’s onderhouden én tegelijkertijd heb je wat tijd met je kinderen. Het is niet voor niets dat zoveel mensen voor deze optie kiezen!

Besluit je dat je graag wilt werken, lees dan ook eens: “Start als alleenstaande ouder je eigen bedrijf!“.

Over de auteur

Redactie

Schrijf een reactie

X